FILMY IMIR

TEKSTY

OPRACOWANIA

Wolność sumienia i religii przedstawicieli zawodów medycznych w pytaniach i odpowiedziach

Zamiast Wstępu: Czym jest sumienie? 1. Czym jest wolność sumienia? 2. Czym jest klauzula sumienia? 3. Jakie przepisy prawne regulują wolność sumienia i religii? 4....

Przegląd zagrożeń związanych z niektórymi aspektami edukacji antydyskryminacyjnej

PRZEGLĄD ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEKTÓRYMI ASPEKTAMI EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ Programy tzw. edukacji antydyskryminacyjnej (EA) w zakresie w jakim dotyczą płci oraz "tożsamości płciowej i orientacji seksualnej"...

Im więcej partnerów seksualnych przed ślubem tym większa prawdopodobieństwo rozpadu związku

Czynnik łączący wszystkie nauki społeczne Rodzina nieprzerwanie postrzegana jest jako najważniejszą wartość dla zdecydowanej większości Polaków. Wartość małżeństwa i rodziny podkreślają także przepisy Konstytucji RP...

Światowa mapa rodziny – małżeństwo najbardziej stabilne

Światowa mapa rodziny Dane ze 100 krajów z całego świata wskazują, że małżeństwo jest najbardziej stabilną formą intymnej relacji. Odsetek urodzeń pozamałżeńskich od wielu lat systematycznie...

WYDARZENIA

Od idei równości płci do inżynierii społecznej – prof. Aleksander Stępkowski

Bon wychowawczy jako narzędzie upodmiotowienia rodziny – dr Tymoteusz Zych

Edukacja antydyskryminacyjna koniem trojańskim w polskim systemie edukacji – mec. Rafał Dorosiński

MULTIMEDIA

College Kids Say the Darndest Things – On Identity

https://www.youtube.com/watch?v=xfO1veFs6Ho Jeśli mężczyzna może twierdzić, że jest kobietą, to czy biały może uznać się za Chińczyka? Albo niski za wysokiego? Wywiad jaki Joseph Backholm przeprowadził ze...

The Economics of Sex

https://www.youtube.com/watch?v=cO1ifNaNABY&t=2s Osoby o tradycyjnych poglądach na seksualność i romantyczne relacje damsko – męskie przedstawiane są często tak jakby wierzyły, że ziemia jest płaska. Tymczasem istnieją...

S.L.E.D. Test

https://www.youtube.com/watch?v=9GG52dxWKvI „S.L.E.D. test” jest argumentem za ochroną życia człowieka od poczęcia. Akronim S.L.E.D. pochodzi od angielskich słów Size (wielkość), Level of development (poziom rozwoju), Environment...