College Kids Say the Darndest Things – On Identity

Jeśli mężczyzna może twierdzić, że jest kobietą, to czy biały może uznać się za Chińczyka? Albo niski za wysokiego?

Wywiad jaki Joseph Backholm przeprowadził ze studentami Uniwersytetu w Waszyngtonie pokazuje konsekwencje trwającej od lat, szczególnie intensywnej na amerykańskich uczelniach, ideologizacji debaty na temat małżeństwa, rodziny, seksualności oraz „tożsamości płciowej i orientacji seksualnej”.

W Polsce czołowi przedstawiciele teorii gender przyznają, że celem strategicznym ich aktywności jest “dekonstrukcja i destabilizacja kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcja opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej”. Zapominają dodać, że konsekwencją jest dekonstrukcja i destrukcja zdrowego rozsądku.