Czynnik łączący wszystkie nauki społeczne

Rodzina nieprzerwanie postrzegana jest jako najważniejszą wartość dla zdecydowanej większości Polaków. Wartość małżeństwa i rodziny podkreślają także przepisy Konstytucji RP nakazując podejmowanie przez państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między matką i ojcem a ich dziećmi oraz między samymi małżonkami.[1]

To społeczno-prawne rozpoznanie potwierdzają liczne badania, wykazujące, że struktura rodziny odgrywa istotną rolę w rozwoju psychofizycznym dzieci, a najlepiej radzą sobie te z nich, które są wychowywane przez swoich biologicznych, poślubionych rodziców. Analogicznie w przypadku dorosłych – małżonkom powodzi się średnio lepiej niż osobom samotnym lub rozwodnikom. Przeciwnie – rozpad rodziny niesie ze sobą cały szereg negatywnych konsekwencji, zarówno w przypadku dzieci jak i dorosłych.

W tym świetle zależność jaką obrazuje poniższy wykres ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi i trwałość małżeństw.

Przedstawia on korelację między liczbą partnerów seksualnych przed ślubem a trwałością małżeństwa w okresie pierwszych pięciu lat od jego zawarcia. Im więcej partnerów seksualnych przed ślubem tym większe prawdopodobieństwo rozpadu małżeństwa. Absolutnie najwyższą trwałość małżeństwa obserwuje się u kobiet, które nie współżyły przed ślubem – 95 proc z nich 5 lat po ślubie jest nadal w związku małżeńskim. Na drugim miejscu są te, które miały tylko jednego partnera seksualnego przed ślubem (najczęściej przyszłego męża) choć prawdopodobieństwo rozwodu wyraźnie wzrasta wówczas czterokrotnie – 80 proc. kobiet, które współżyły z jedną osobą przed ślubem jest żoną pięć lat po ślubie.

Przy dwóch przedślubnych partnerach seksualnych ryzyko rozpadu związku w ciągu pięciu lat od zawarcia małżeństwa wzrasta aż do 30 proc i pozostaje na podobnym poziomie przy większej liczbie partnerów seksualnych. Oznacza to, że małżeństwa niemal co trzeciej spośród kobiet współżyjących przed ślubem w sumie z dwoma lub więcej mężczyznami rozpada się w ciągu pięciu lat od zawarcia małżeństwa.

Powyższy wykres nie przedstawia zależności a korelację (choć zasadniczo niezmienną na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat), która sama w sobie nie uwzględnia szeregu czynników mogących wpływać na jej zaistnienie. Mimo to może stanowić wskazówkę zarówno dla tych, co planują w przyszłości zawrzeć małżeństwo i założyć rodzinę jak i dla tych, którzy szukają systemowych rozwiązań prorodzinnych.

[1] Wyrok z dnia 18 maja 2005 r., Sygn. akt K 16/04.